Tjänster

Distansmottagning

Läkarna i Fenix är tillgängliga även per telefon under distansmottagningar.
Tjänsterna på distansmottagningar:

 • Kartläggning, vård och behandling av symtom och sjukdomar per telefon
 • Uppgörande och förnyelse av recept fall för fall
 • Remiss till undersökningar utifrån läkarbedömning

Till en telefonmottagning bokas tid på förhand och läkaren ringer till dig i början av den bokade tiden. Vänligen se till att du är då anträffbar och befinner dig nära telefonen. Man kan inte ringa tillbaka till specialisten. Ifall du inte svarar i telefon, debiterar vi dig för priset på den oanvända distansmottagningen.

Idrottsklinik

En idrottares utveckling och framgång förutsätter en god hälsa. Tyvärr hör skador och insjuknanden till en idrottares liv, och en adekvat vård samt förebyggande av dem är viktigt ur karriärutvecklingens synvinkel.

På Läkarcentral Fenix Idrottsklinik behandlas olika idrotts- och motionsskador, olyckor och problem som har samband med fysisk ansträngning.
I Idrottsklinikens team jobbar ortopeder med erfarenhet av behandling av idrottsskador, en läkare under specialistutbildning i idrottsmedicin, fysioterapeuter samt en naprapat med erfarenhet av både den fysiska och den psykiska delen av idrotten. Tidvis kan en skada även kräva kirurgisk behandling, och därför spelar operationsteamet av Bulevardens klinik en viktig roll i Idrottsklinikens verksamhet.

Utöver läkarkontroller som förutsätts för en idrottares licens erbjuder Idrottskliniken även individuella hälsokontroller för idrottare.

En idrottares hälsokontroll har för avsikt att förebygga motionsskador och avslöja eventuella latenta sjukdomar som kunde utgöra ett hinder för en lovande idrottskarriär. Hälsokontroller lämpar sig för motionärer på alla nivåer som ett verktyg mot en mera individuell och hälsosammare träning.
Bekanta dig med Idrottarens hälsokontroll här:

(FÖREBYGGANDE)
Normal hälsokontroll för idrottare

Innehållet i hälsokontrollen:

1. Blankett för förhandsuppgifter
Med hjälp av blanketten för förhandsuppgifter kartläggs idrottarens allmänna hälsotillstånd, eventuella risker för ärftliga sjukdomar, tidigare sjukdomar, sömn och kost. Vi ber dig vänligen att fylla i blanketten för förhandsuppgifter noggrant före hälsokontrollen. Länk: blankett för förhandsuppgifter (pdf)
2. Laboratorieundersökningar
Laboratorieundersökningar görs innan att du kommer till hälsokontrollen. I undersökningarna ingår blodstatus och EKG. Du behöver inte fasta före laboratorieundersökningarna.
3. Läkarkontrollen
I läkarkontrollen gås igenom blanketten för förhandsuppgifter samt resultaten av laboratorieproven och undersöks idrottarens hälsotillstånd och funktionsförmåga. Vid mottagningen bedöms hjärtats och lungornas funktion, undersöks ledernas rörelsebanor samt extremiteternas riktningar. Det är viktigt att identifiera eventuella felpositioner och problem med muskelbalansen.

Utökad hälsokontroll för idrottare:
En utökad hälsokontroll för idrottare innehåller utöver den normala hälsokontrollen mera laboratorieprov (blodstatus, D-vitamin, ferritin, sköldkörtelprov) samt en first beat -analys.
Ifall du lider av en långvarig trötthet eller en försvagad allmänkondition, symtom på en förlängd infektion eller astmaliknande symtom, vänligen till en början boka tid hos en idrottsläkare, varefter ytterligare utredningar skräddarsys för dig enligt en individuell bedömning.
Hälsokontroll för motionärer lämpar sig för aktiva motionärer som är över 40 år gamla. I kontrollen ingår blanketten för förhandsuppgifter, EKG, laboratorieprov (blodstatus, natrium, kalium, njurfunktionsprov, känsligt inflammationsvärde, sköldkörtelprov, D-vitamin, ferritin, levervärdeprov alat och afos) samt en läkarkontroll. Boka tid för motionärens hälsokontroll här.
Vårt övergripande mål är en frisk idrottare, från tävlingsidrottare till motionär!

Tester på funktionsförmåga:
Vi gör skräddarsydda tester på funktionsförmåga för motionärer, aktividrottare och idrottsföreningar. Mera uppgifter om testerna ger Idrottsklinikens fysioterapeuter per telefon eller per e-post.

Firstbeat välmåendeanalys
Firstbeat välmåendeanalys mäter idrottarens återhämtning.

Läs mera om Firstbeat välmåendeanalys här.

Idrottsklinikens tjänster:

 • Hälsokontroller för idrottare (licenskontroller och individuella hälsokontroller)
 • Fysioterapi, naprapati och rehabilitering
 • Olyckor och skador som kräver operativ behandling i samarbete med Bulevardens Klinik
 • Hjälp med utförandet och tolkningen av Firstbeat välmåendeanalys

Varför är detta gott för en idrottare?
Som stöd för förebyggande vård kan vid behov användas en välmåendeanalys som mäter pulsens variationsintervall (HRV). Firstbeat välmåendeanalys analyserar återhämtningsnivån och bedömer sömnens kvalitet samt tillräcklighet. Genom analysen får man även information om motionens träningsrespons. Firstbeat välmåendeanalys används i många av världens bästa idrottsföreningar!

Hjälp med tillverkningen av Footbalance Medical skosulor och fötternas fysioterapi

Läs mera om Footbalance Medical skosulor här.

Footbalance Medical skosulor
Fötterna spelar en viktig roll som hela kroppens stödpelare. Många muskel- och ledsmärtor i fotblad, vrister, knän, höften och ryggen kan bero på en fel riktning av fötterna. Footbalance Medical skosulor ger naturligt stöd för fötterna och kroppens riktningar, förbättrar funktionsförmågan och befrämjar fötternas hälsa. På basis av en fotanalys utförd av en fysioterapeut får idrottaren information om eventuella problem med nedre extremiteter, och skosulorna kan utformas enligt behov av idrottarens fot så att de sitter så bra som möjligt.

Tidsbokning och tilläggsuppgifter
Tidsbokning per telefon 0400 808 140.

Idrottsklionikens team består av:

Iiro Välimäki,
allmänläkare, medicine doktor, under specialistutbildning i idrottsmedicin

Carl Lybäck
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi, American College of Sports Medicine cert. 2016

Christer Lybäck
Medicine doktor, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Carola Krook
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Heidi Niemi
Fysioterapeut

Jani Räsänen
Fysioterapeut

Sini-Marja Heikkinen
Naprapat

Företagshälsovård

Avtal om företagshälsovård ingås med beaktande av kundföretagens behov och önskningar. I Fenix har vi olika servicepaket att erbjuda enligt företagens behov. Så kan vi erbjuda varje företag en servicehelhet som är mest ändamålsenlig ur företagsverksamhetens och personalens synvinkel.

Vår företagshälsovård består av ett eget tvärprofessionellt team för varje företag. Teamet består av företagshälsovårdsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut och företagshälsopsykolog. Läkarcentral Fenix omfattande urval av specialistläkare möjliggör smidiga och snabba specialistkonsultationer i företagshälsovården.

Vår företagshälsovård erbjuder kunderna högklassiga och övergripande tjänster. I vår verksamhet följer vi god företagshälsovårdspraxis.

Begär ett anbud

För att kunna kalkylera ett anbud behöver vi företagets FO-nummer, företagssätets adress samt personalantalet.

Vårt team i företagshälsovården består av:

Marja-Leena Peltola, specialistläkare i företagshälsovård

Joonas Tynkkynen, företagshälsovårdsläkare

Pirjo Nurkkala, företagshälsovårdare

Heidi Niemi, företagsfysioterapeut

Charlotta Suokas, företagshälsovårdspsykolog

Ortopedi och handkirurgi

Ortopeder och handkirurger undersöker och behandlar olika slags besvär, skador och lesioner i stöd- och rörelseorganen.

De vanligaste orsaker till en tidsbokning hos en ortoped:

 • Knä- och höftbesvär
 • Ryggbesvär
 • Besvär i övre extremiteter och nacken
 • Fotkontroller efter operationer
 • Injektionsbehandling (t.ex. kortison och Synvisc One)

Röntgen-, ultraljud- och magnetfotografering används ofta som hjälp med diagnostiseringen av besvär, skador och lesioner i stöd- och rörelseorganen.

Carl Lybäck
ortoped, kirurg

Christer Lybäck
ortoped, kirurg, medicine doktor

Carola Krook
ortoped, kirurg

Masi Mustaniemi
specialistläkare i handkirurgi

Allmänmedicin

Allmänmedicin är det populäraste specialområdet i privata läkarcentraler samt också grundpelaren som Läkarcentral Fenix medicinska tjänster vilar på.
De vanligaste orsakerna till ett allmänläkarbesök:

 • akuta insjukningar (infektioner, små olyckor etc)
 • planering och kontroll av behandlingen av vanliga folksjukdomar
 • utredning av symtom och planering av fortsättande undersökningar och åtgärder
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • olika slags läkarintyg, till exempel för körkort
 • generella undersökningar
 • laboratorieremiss och kontroll av resultaten, inklusive vårdanvisningar och rådgivning
 • injektioner, blodtryckkontroll, läkemedelsjusteringar

Allmänläkare ger vid behov remiss för specialsjukvård och använder Fenix eget laboratorium och fotograferingstjänster vid diagnostisering och behandling av sjukdomarna. Vid behov ger allmänläkare remiss för specialistläkare eller andra experter inom hälsovården. I akuta fall är tidsbokning till en allmänläkare på Ikioma det snabbaste sättet att få behövligt vård. Du får hjälp precis vid den bokade tiden och vid behov görs laboratorie- och röntgenundersökningar rentav på samma besök.

Mikko Björkman
allmänläkare, medicine doktor

Joonas Tynkkynen
allmän- och företagshälsoläkare

Iiro Välimäki
allmänläkare, medicine doktor

Kalle Lönnberg
specialistläkare i allmänmedicin

Kari Pietiläinen
specialistläkare i allmänmedicin

Marja-Leena Peltola
allmänläkare och specialistläkare i företagshälsovård

Kvinnosjukdomar

Gynekologisk hälsa är en väsentlig del av en kvinnas allmänna välmående och sexualhälsa.
Gynekologen är en kvinnas mest anlitade läkare!

 • Årskontroller
 • Frågor angående menopaus
 • Hormonbehandlingar
 • Förebyggande av graviditet
 • Ultraljudundersökningar under tidig graviditet

Vi har i bruk en modern ultraljudutrustning, laboratorietjänster, mammografi och en magnetfotograferingsapparat.

Vi utför småkirurgista ingrepp, insättningar av spiral, tagandet av provbitar och insättningar av P-stavar med ypperlig yrkesskicklighet.

Anna Westerlund
specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Satu Klockars
medicine licentiat, specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Esa Räty
specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Barnsjukdomar

Barnsjukdomar är Fenix viktigaste specialområde. Våra barnpatienter undersöks och vårdas omfattande av bland annat allmänläkare, specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar samt hudläkare. En specialistläkare i barnsjukdomar har särskild kompetens om olika akuta och långvariga hälsoproblem av under 18 gamla barn.

De vanligaste orsakerna till tidsbokning för barn:

 • Feber- och smärtotillstånd
 • Olyckor
 • Öroninflammationer
 • Misstanke om en sjukdom (orsaken bl.a. störningar i blästömning, ätande eller utveckling)

Liisa Winter
specialistläkare i barnsjukdomar

Thomas Dahllund
specialistläkare i barnsjukdomar

Jaana Rahiala
lspecialistläkare i barnsjukdomar

Michaela Gräsbeck
specialistläkare i barnsjukdomar

Thomas Dahllund
specialistläkare i barnsjukdomar

Allergi- och astmaklinik

Till våra tjänster hör allergi- och astmautredningar samt behandlingar:

Allergi- och astmarådgivning
PEF-handledningar (även PEF-kontroller på arbetsplatser), handledning av medicintagning, astmainfon, handledning angående hudvård och allergier.

Allergitestning
allergitester (pricktester)
exponeringstester (för födoämnen och läkemedelssubstanser)

Funktionsprov på lungorna
spirometriundersökningar (basmätning, bronkodilatation och ansträngningsspirometri)
undersökningar med impulsoscillometri (basmätning, bronkodilatation och ansträngningstester)

Desensibiliseringsbehandlingar
desensibiliseringsbehandlingar (genom injektioner eller tabletter)

Maria Myllylä
allergi- och astmavårdare

Mentalhälsoklinik

I Fenix mentalhälsoklinik får du hjälp från erfarna och mångsidigt kompetenta psykiatrer och psykologer. Vi är van vid att förebygga, identifiera och behandla psykiska sjukdomar.
De vanligaste orsakerna till tidsbokning till psykiater:

 • Utmattning och stress
 • Förstämningssyndrom
 • Försvagandet av arbetsförmåga
 • Problem med mänskliga relationer
 • Bedömning av medicineringsbehov och uppföljning av medicinering

Du kan hänvända dig till oss även vid lindrigare psykiska problem och livets kriser.
Vi kan erbjuda även rehabiliterings- och arbetsförmågabedömningar samt arbetshandledning.

Pauliina Piiroinen
psykiater

Charlotta Suokas
psykolog, psykoterapeut

Jussi Toikka
psykiater

Marie Sund
psykolog

Fysioterapi

Läkarcentral Fenix fysioterapeuter är erfarna och mångsidigt kompetenta experter i sin bransch. Våra fysioterapeuter har avlagt även flera specialutbildningar som ytterligare förstärker yrkesskickligheten. De vårdar sina patienter helhjärtat.

Största delen av problem med stöd- och rörelseorganen kan behandlas konservativt, det vill säga utan operativ behandling. Fenix fysioterapeuter bedömer snabbt möjligheterna för konservativ behandling och gör ett nära samarbete med behandlande läkare. Så garanterar vi kunden den bästa möjliga vården, genom att samarbeta som ett team.

En väl utförd fysioterapi garanterar den snabbaste möjliga återhämtningen av funktions- och arbetsförmågan.

Heidi Niemi
fysioterapeut

Jani Räsänen
fysioterapeut

Sini-Marja Heikkinen
naprapat, rehabiliterande träning

Vaccinationer

Omfattande vaccinationstjänster hör till Läkarcentral Fenix urval. Du kan enkelt boka tid för vaccinationer på vår telefontidsbokning, och samtidigt kontrollerar vi även tillgången till mer sällskynta vaccinationer.

Vid behov kan vår läkare utfärda ett recept på en vaccination som hämtas hos apoteket före hälsovårdarens mottagning.

Online tidsbokning

Laboratorie- och röntgentjänster

I Läkarcentral Fenix får du alla laboratorieundersökningar som behövs. Till vårt laboratorium kan man komma utan tidsbokning under våra öppettider. Till provtagning får du komma även utan remiss, men vänligen beakta att i det fallet är du inte berättigad till KELA-ersättningen.

De vanligaste laboratorieundersökningar hos oss är till exempel urinprov, blodstatus, inflammationsprov, kolesterolundersökningar, EKG samt lungvolym- och lungfunktionsprov. En del av prov analyseras i Läkarcentral Fenix laboratorium i Borgå, till och med när kunden väntar, och en del i laboratoriet av vår finländska samarbetspartner Synlab.

Genom röntgenfotografering, alltså radiologi, undersöks människokroppen med hjälp av olika röntgenundersökningar. I Fenix fotograferingsurval ingår utöver röntgenfotografering även ultraljudundersökningar, mammografi och magnetfotografering. Till fotograferingsundersökningar behövs alltid läkarremiss, och undersökningarna används vanligen som ett verktyg i diagnostiseringen och som stöd för den behandlande läkarens vård- och behandlingsbeslut.

Sjukskötar mottagning

 • av läkare ordinerade injektioner
 • vaccinationer (resenärer ombeds reservera tid per telefon för att försäkra att vi har tillgång till vaccinet)
 • öronspolning
 • sårvård
 • borttagning av dren
 • stygnborttagning