Tjänster

Distansmottagning

Läkarna i Fenix är tillgängliga även per telefon under distansmottagningar.
Tjänsterna på distansmottagningar:

 • Kartläggning, vård och behandling av symtom och sjukdomar per telefon
 • Uppgörande och förnyelse av recept fall för fall
 • Remiss till undersökningar utifrån läkarbedömning

Till en telefonmottagning bokas tid på förhand och läkaren ringer till dig i början av den bokade tiden. Vänligen se till att du är då anträffbar och befinner dig nära telefonen. Man kan inte ringa tillbaka till specialisten. Ifall du inte svarar i telefon, debiterar vi dig för priset på den oanvända distansmottagningen.

Företagshälsovård

Avtal om företagshälsovård ingås med beaktande av kundföretagens behov och önskningar. I Fenix har vi olika servicepaket att erbjuda enligt företagens behov. Så kan vi erbjuda varje företag en servicehelhet som är mest ändamålsenlig ur företagsverksamhetens och personalens synvinkel.

Vår företagshälsovård består av ett eget tvärprofessionellt team för varje företag. Teamet består av företagshälsovårdsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut och företagshälsopsykolog. Läkarcentral Fenix omfattande urval av specialistläkare möjliggör smidiga och snabba specialistkonsultationer i företagshälsovården.

Vår företagshälsovård erbjuder kunderna högklassiga och övergripande tjänster. I vår verksamhet följer vi god företagshälsovårdspraxis.

Begär ett anbud

För att kunna kalkylera ett anbud behöver vi företagets FO-nummer, företagssätets adress samt personalantalet.

Vårt team i företagshälsovården består av:

Marja-Leena Peltola, specialistläkare i företagshälsovård

Joonas Tynkkynen, företagshälsovårdsläkare

Pirjo Nurkkala, företagshälsovårdare

Heidi Niemi, företagsfysioterapeut

Cathlene Andersson, företagsfysioterapeut

Charlotta Suokas, företagshälsovårdspsykolog

Ortopedi och handkirurgi

Ortopeder och handkirurger undersöker och behandlar olika slags besvär, skador och lesioner i stöd- och rörelseorganen.

De vanligaste orsaker till en tidsbokning hos en ortoped:

 • Knä- och höftbesvär
 • Ryggbesvär
 • Besvär i övre extremiteter och nacken
 • Fotkontroller efter operationer
 • Injektionsbehandling (t.ex. kortison och Synvisc One)

Röntgen-, ultraljud- och magnetfotografering används ofta som hjälp med diagnostiseringen av besvär, skador och lesioner i stöd- och rörelseorganen.

Carl Lybäck
ortoped, kirurg

Christer Lybäck
ortoped, kirurg, medicine doktor

Carola Krook
ortoped, kirurg

Masi Mustaniemi
specialistläkare i handkirurgi

Allmänmedicin

Allmänmedicin är det populäraste specialområdet i privata läkarcentraler samt också grundpelaren som Läkarcentral Fenix medicinska tjänster vilar på.
De vanligaste orsakerna till ett allmänläkarbesök:

 • akuta insjukningar (infektioner, små olyckor etc)
 • planering och kontroll av behandlingen av vanliga folksjukdomar
 • utredning av symtom och planering av fortsättande undersökningar och åtgärder
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • olika slags läkarintyg, till exempel för körkort
 • generella undersökningar
 • laboratorieremiss och kontroll av resultaten, inklusive vårdanvisningar och rådgivning
 • injektioner, blodtryckkontroll, läkemedelsjusteringar

Allmänläkare ger vid behov remiss för specialsjukvård och använder Fenix eget laboratorium och röntgentjänster vid diagnostisering och behandling av sjukdomarna. Vid behov ger allmänläkare remiss för specialistläkare eller andra experter inom hälsovården. I akuta fall är tidsbokning till en allmänläkare på Fenix det snabbaste sättet att få behövligt vård. 

Mikko Björkman
allmänläkare, medicine doktor

Joonas Tynkkynen
allmän- och företagshälsoläkare

Iiro Välimäki
allmänläkare, medicine doktor

Kalle Lönnberg
specialistläkare i allmänmedicin

Kari Pietiläinen
specialistläkare i allmänmedicin

Marja-Leena Peltola
allmänläkare och specialistläkare i företagshälsovård

Kvinnosjukdomar

Gynekologisk hälsa är en väsentlig del av en kvinnas allmänna välmående.

 • Årskontroller
 • Frågor angående menopaus
 • Hormonbehandlingar
 • Preventivrådgivning
 • Ultraljudundersökningar under tidig graviditet

Vi har i bruk en modern ultraljudutrustning, laboratorietjänster, mammografi och en magnetundersökningsapparat.

Vi utför småkirurgista ingrepp, insättningar av spiral, tagandet av provbitar och insättningar av P-stavar med ypperlig yrkesskicklighet.

Anna Westerlund
specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Satu Klockars
medicine licentiat, specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Esa Räty
specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Anna-Maija Airaksinen
gynekolog

Barnsjukdomar

Barnsjukdomar är Fenix viktigaste specialområde. Våra barnpatienter undersöks och vårdas omfattande av bland annat allmänläkare, specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar samt hudläkare. En specialistläkare i barnsjukdomar har särskild kompetens om olika akuta och långvariga hälsoproblem av under 18 gamla barn.

De vanligaste orsakerna till tidsbokning för barn:

 • Feber- och smärtotillstånd
 • Olyckor
 • Öroninflammationer
 • Misstanke om en sjukdom (orsaken bl.a. störningar i blästömning, ätande eller utveckling)

Liisa Winter
specialistläkare i barnsjukdomar

Thomas Dahllund
specialistläkare i barnsjukdomar

Jaana Rahiala
lspecialistläkare i barnsjukdomar

Michaela Gräsbeck
specialistläkare i barnsjukdomar

Fysioterapi

Läkarcentral Fenix fysioterapeuter är erfarna och mångsidigt kompetenta experter i sin bransch. Våra fysioterapeuter har avlagt även flera specialutbildningar som ytterligare förstärker yrkesskickligheten. De vårdar sina patienter helhjärtat.

Största delen av problem med stöd- och rörelseorganen kan behandlas konservativt, det vill säga utan operativ behandling. Fenix fysioterapeuter bedömer snabbt möjligheterna för konservativ behandling och gör ett nära samarbete med behandlande läkare. Så garanterar vi kunden den bästa möjliga vården, genom att samarbeta som ett team.

En väl utförd fysioterapi garanterar den snabbaste möjliga återhämtningen av funktions- och arbetsförmågan.

Heidi Niemi
fysioterapeut

Jani Räsänen
fysioterapeut

Sini-Marja Heikkinen
naprapat, rehabiliterande träning

Vaccinationer

Omfattande vaccinationstjänster hör till Läkarcentral Fenix urval. Du kan enkelt boka tid för vaccinationer på vår telefontidsbokning, och samtidigt kontrollerar vi även tillgången till mer sällskynta vaccinationer.

Vid behov kan vår läkare utfärda ett recept på en vaccination som hämtas hos apoteket före hälsovårdarens mottagning.

HEPATIT A (Havrix)

Hepatit A är en akut leverinflammation orsakad av virus. Den är vanlig i s.k. dålig hygiens länder och vanligtvis smittas de via kontaminerad mat och dryck eller av att simma i kontaminerat vatten. Hepatit A är en av de vanligaste smittsamma sjukdomar bland resenärer som man tar vaccin mot. För att uppnå vaccinskydd behövs två doser, varav den andra rekommenderas att ges 6–12 mån efter den första dosen. Med två doser säkerställs ett långvarigt, t.o.m. livslångt skydd.

HEPATIITTI B (Engerix)

Hepatit B är en leverinflammation orsakad av virus som smittar via oskyddat sex samt via blodkontakt. Smitta är möjlig speciellt i utvecklingsländer utförda vårdingrepp, såsom blodtransfusioner, intravenös medicinvård mm.
Hepatit B kan också smitta via tatueringar eller piercingar gjorda med icke sterila instrument eller smutsig nål. Hepatit B kan orsaka både akut och kronisk sjukdomsbild. Kronisk hepatit ökar b.la. risken för levercirros och levercancer.
Man kan skydda sig mot hepatit B med vaccin. I nationella vaccinprogrammet erbjuds vaccinet endast för riskgrupperna. Resenärerna skall själva ta hand om sitt skydd mot hepatit B. Ifall man reser ofta med barn lönar det sig att skydda dem också med vaccin. Mot hepatit B kan man vaccinera sig genom att ta endast hepatit B-vaccinet eller med kombinationsvaccinet(Twinrix) som skyddar mot både hepatit A och B. För att få ett fullständigt, t.o.m. livslångt skydd krävs 3 doser av någotdera vaccinet. Andra dosen tas efter en månad och den tredje efter sex månader från den första dosen.

HEPATIT A OCH B (Twinrix, Twinrix Pediatric)

Kombinationsvaccinet (Twinrix) ger skydd mot både hepatit A och B. Hepatit A smittar via kontaminerad mat och dryck samt dålig hygien och hepatit B via blod och oskyddat sex. Till detta vaccin hörs också tre doser sammanlagt.

Stelkrampsvaccin (DiteBooster, Boostrix)

Stelkramp är en av bakterie orsakad sjukdom vars symptom är bland annat huvudvärk, styvhet i musklerna och kraftiga muskelkramper. Bakterien kan fås från jordmånen eller från ett djur bett. Stelkrampsvaccinet hörs till det nationella vaccinprogrammet och är nödvändigt för alla i alla åldrar.
Bakterien förekommer runt om i hela världen. Därför är det nödvändigt också för resenärerna att hålla reda på att man har vaccinskyddet uppdaterat före resan.
Stelkramps vaccinationsrekommendationer har ändrats från att ges med 10 års mellanrum till åldersgruppsvaccinering. Vuxna behöver vaccin med 20 års mellanrum (som 25-, 45- och 65-åring). I samband med ett olycksfall måste boostervaccin ges ifall att det gått över 10 år sedan senaste. Åt över 65-åringar ges vaccinet fortfarande med 10 års mellanrum.
DiteBooster vaccinet ger skydd mot förutom stelkramp också mot difteri och Boostrix-vaccinet ger ännu till skydd mot kikhosta.

Influensavaccin

Influensavaccinet är ett effektivt sätt att skydda sig mot influensa och dess följdsjukdomar. Influensa förväxlas ofta med vanlig flunsa, men influensan är en märkbart mer plötslig och mer allvarlig luftvägsinflammation var symptomen är b.la. hög feber, muskelvärk, frossa och huvudvärk.
Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar såsom luftrörskatarr, öroninflammation och lunginflammation. Vaccinet skall tas årligen före influensa-säsongen börjar i november-december, för det tarca. 2 veckor för antikropparna att bildas. Vaccinet kan också tas under influensasäsongen och samtidigt med pneumokockvaccinet. Vem som helst kan insjukna i influensa och den förekommer i hela världen så det är också bra att skydda sig före en resa. De som tillhör riskgruppen kan få vaccinet gratis inom vaccinationsprogrammet.

Pneumokockvaccin (Prevenar13)

Pneumokockbakterien är en signifikant orsak till infektionssjukdomar såsom lunginflammation eller allvarlig allmäninfektion. Risken att insjukna i pneumokocksjukdomar ökar i takt med att immunförsvaret försvagas genom ålder eller sjukdom. Vaccinet rekommenderas till över 65-åringar och de som tillhör riskgruppen. Pneumokockbakterien kan också orsaka allvarliga bakterieinfektioner, lunginflammationer och öroninflammationer åt barn. Barn får vaccinet genom det nationella vaccinationsprogrammet men vuxna måste själva ta hand om sitt vaccinskydd. Prevenar13 skyddar mot tretton olika Streptococcus pneumoniae-bakterietyper och hjälper att förebygga sjukdomar såsom lunginflammation, sepsis och hjärnhinneinflammation.
Ett Prevenar-vaccin ger ett livslångt skydd.

TBE-vaccin

Vaccinet skyddar mot fästingburen encefalit (tick-borne encephalitis, TBE), som sprids av fästingar. Sjukdomen kallas också för fästingburen hjärninflammation som är en sällsynt men allvarlig virussjukdom. Fästingarna sprider förutom TBE också borrelios men vaccinet skyddar endast mot TBE. Vaccinet rekommenderas speciellt för de som rör sig långa tider på de områden vart fästingar förekommer. Hjärninflammation är speciellt svår för de äldre, hos barn förekommer det mera sällan. Resenärerna bör överväga behovet av vaccinet för t.ex. i Estland är TBE redan mycket vanligare än i Finland. Ökad TBE-riskområden finns också i b.la. de baltiska länderna och Mellan-Europa och i vissa länder utanför Europa.
I basvaccineringsprogrammet hörs tre vaccindoser. Första och andra dosen lönar sig att ta på vintern för fästingarna aktivera sig på våren. På detta sätt är vaccinskyddet optimalt. Efter basvaccineringsprogrammet behöver man för att upprätthålla skyddet en boosterdos om tre år.

MPR-vaccin (mässling, påssjuka och röda hund-vaccinet Priorix)

Mässling, påssjuka och röda hund är virussjukdomar som smittar lätt, varav särskilt mässling kan orsaka allvarliga lunginflammationer och hjärnskador. Ju högre ålder man har desto svårare kan dessa MPR-sjukdomar och dess följdsjukdomar vara.
MPR-vaccinet ger skydd mot alla dessa tre sjukdomar. Vaccinet hörs till det nationella vaccineringsprogrammet och de födda efter 1975 är nästan alla vaccinerade som barn. De flesta före år 1970 födda har fått immunitet genom att ha insjuknat i MPR men de födda 1965-1975 kan ha ofullständigt skydd då de inte fått vaccinet och en del inte heller har varit sjuka i MPR. Ifall så, rekommenderas vaccinet också till vuxna. Resenärer behöver speciellt ta reda på behovet av vaccinet för i vissa länder förekommer ännu mässlingsepidemier. Till vaccineringsprogrammet hörs två doser.

Vaccin mot gula febern (Stamaril)

Gula feber sprids via myggor och är en allvarlig, akut virussjukdom. Den förekommer vid områden runt ekvatorn i Afrika samt Syd- och Mellan-Amerika. Vaccinet innehåller ett levande försvagat virus och är ett effektivt skydd mot sjukdomen. Vaccinet är särskilt viktigt för dem som reser till dessa områden speciellt utanför städer och djungelområden.
Vissa länder kan kräva ett vaccinationsbevis av sina in resenärer. När du vet om att du skall resa utomlands så lönar det sig att i god tid kolla sitt vaccinationsskydd före resan. Vaccinskyddet bildas inte direkt och ibland behövs flera doser. Med Stamaril-vaccinet behövs endast en dos och skyddet bildas ca 10 dygn efter vaccinationen och skyddet är livslångt.

Bältrosvaccin (Shingrix)

Bältros ger smärtsamma utslag med blåsor. Den kan orsaka långvariga nervsmärtor, svåra ärr, muskelförlamning samt miste av hörseln eller synen. Bältros liknar vattkoppor och orsakas också av samma virus. I och med att man haft vattkoppor kan viruset aktiveras på nytt och orsaka bältros.
Zostavax rekommenderas för 50 åringar och äldre.

Vaccination mot vattkoppor

Vattkoppor är en allmän barnsjukdom som smittar lätt via dropp och luft. För vuxna är vattkoppor en mycket mer allvarlig sjukdom, därför rekommenderas att de som inte haft vattkoppor som barn att ta vaccinet.
Vattkoppsvaccinet skyddar mot vattkoppor och dess följdsjukdomar såsom hudbakterieinfektion, hjärninflammation och lunginflammation. Vaccinet hörs till nationella vaccinationsprogrammet och till den hörs två doser. Man kan också få vaccinet om man inte vet att har man haft vattkoppor men blivit utsatt för det av någon som insjuknat.

Laboratorie- och röntgentjänster

I Läkarcentral Fenix får du alla laboratorieundersökningar som behövs. Till vårt laboratorium kan man komma utan tidsbokning under våra öppettider. Till provtagning får du komma även utan remiss, men vänligen beakta att i det fallet är du inte berättigad till KELA-ersättningen.

De vanligaste laboratorieundersökningar hos oss är till exempel urinprov, blodstatus, inflammationsprov, kolesterolundersökningar, EKG samt lungvolym- och lungfunktionsprov. En del av prov analyseras i Läkarcentral Fenix laboratorium i Borgå, till och med när kunden väntar, och en del skickas vidare till vår samarbetspartner Synlab.

I Fenix röntgenurval ingår utöver vanlig röntgenundersökning även ultraljudundersökningar, mammografi och magnetröntgen. Till röntgenundersökningar behövs alltid läkarremiss, och undersökningarna används vanligen som ett verktyg i diagnostiseringen och som stöd för den behandlande läkarens vård- och behandlingsbeslut.

Sjukskötar mottagning

 • av läkare ordinerade injektioner
 • vaccinationer (resenärer ombeds reservera tid per telefon för att försäkra att vi har tillgång till vaccinet)
 • öronspolning
 • sårvård
 • borttagning av dren
 • stygnborttagning

Servicesedel

Servicesedeln är ett sätt att ordna tjänster inom den offentliga sektorn. Med servicesedeln binder sig välfärdsområdet att betala en del till sina invånare av privata serviceproducenters tjänster.

Servicesedeln är en del av välfärdsområdets serviceproduktionens helhet. Genom att använda servicesedeln utökar man invånarnas valmöjligheter inom välfärdsområdet. Vilka tjänster och hur omfattande de är bestäms av välfärdsområdet.

Servicesedeln ges åt kunden på hälsocentralens läkarmottagning eller så skickas den hem per post. Efter valet av stället för fortsatta undersökningar eller vård så bokar kunden en passlig tid åt sig själv. Till mottagningen tas med servicesedeln samt remissen från hälsocentralen och annat material som behövs.

HUS servicesedel till handkirurgi

Som en kompanjon till den offentliga hälsovården så erbjuder Läkarcentral Fenix handkirurgiska ingrepp till de av HUS givna servicesedlar.

Ingreppstider finns att få inom 3-4 veckor till vår erfarna handkirurg.

Självriskpriser
Värde av servicesedeln bestäms enligt planerade ingreppet (955-1375€)
Självrisken är mellan 91-107 € beroende på ingreppet. Självrisken är priset som kunden betalar själv.

Tidsbokning
Boka tid via telefonnumret 020 144 1511. Vid tidsbokningen får du mer exakt info. Kom ihåg att ta med servicesedeln vid första besöket.

Läkarcentral Fenix Borgå

Biskopsgatan 22
06100 Borgå

Tilläggsinformation om servicesedeln hittas via palse.fi -portalen.

HUS början av sömnapnévård

Som en kompanjon till den offentliga hälsovården så erbjuder Läkarcentral Fenix början av CPAP-vård till sömnapné med HUS servicesedlar.

Tid fås till sömnapnéskötare inom en vecka.

Självriskpriser
Värdet av servicesedeln är 602,70 – 635,40 €.
Självrisken är 32,70 – 65,40 € beroende på om uppföljningsbesöket är på distans eller på plats. Självrisken är priset som kunden betalar själv.

Tidsbokning
Boka tid via telefonnumret 020 144 1511. Vid tidsbokningen får du mer exakt info. Kom ihåg att ta med servicesedeln vid första besöket

Läkarcentral Fenix Borgå

Biskopsgatan 22
06100 Borgå

Tilläggsinformation om servicesedeln hittas via palse.fi -portalen

Fenix magnet (MRI)

För oss i Läkarcentral Fenix är förstklassig kvalité viktig och därför har vi gjort en märkbar investering och införskaffat en helt ny GE Sigma Artist MRI-apparat.

Apparaten har alla de senaste egenskaperna som behövs för att ta kvalitativa bilder. Öppningen till maskinen hör till de största på marknaden (70/76 cm) som bidrar till en trevligare upplevelse än i trångare apparater. Genom avancerad artificiell intelligens har röntgentiderna förkortats samtidigt som kvalitén blivit bättre. I vår apparat finns t.ex. en specialegenskap för att röntga ben och detta sätt kan i många fall ersätta datortomografi (TT).

I MRI syns också ledband, senor, muskler och annan mjukvävnad väl. Med vårt internationella samarbete kan vi göra väldigt klara utredningar om broskskadornas omfattning och djup genom att använda 3D-mallar.

Apparaten tar också bra bilder av t.ex. prostatan, huvudet och vid behov också blodomloppet.

Bästa resultatet får vi alltid om vårdande läkaren först planerar röntgen som behövs och gör en remiss. MRI är ändå möjligt till samma pris utan remiss också.

Med vår nya MRI-apparat kan vi erbjuda en ännu mer individuell vård åt just Dig.

MRI är belägen i nedre våningen av vårt verksamhetsställe Borgå Torg på adressen Fredsgatan 29.

Priser:

Magnetröntgen 370 €

Magnetröntgen med kontrastmedel 470 €

Magnetröntgen av prostatan 485€

Tidsbokning:

Tfn. 020 1441511.