Specialister

Tuomas Klockars Docent, specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska

Tjänster:
Jag vårdar patienter i alla åldrar

Akuta och långvariga symtom och sjukdomar
Ingrepp, t.ex. bihålepunkteringar, borttagning av hudförändringar, endoskopi av näsan och struphuvudet

Operationer i lokalbedövning och under narkos, t.ex. rörbehandling av trumhinnan, tonsilloperationer, operationer av näsan och bihålorna, operationer av utstående öron

Presentation:
Jar har varit verksam som läkare i öron-, näs- och strupsjukdomar i 20 år, varav år 2010–2020 som specialistläkare och klinisk lärare på HUS Öronklinik. Alltsedan år 2020 arbetar jag förutom privatpraktiken även deltid på HUS Borgå sjukhus. Jag har omfattande erfarenhet av vanliga öron-, näs- och strupsjukdomar samt specialkunskaper om bl.a. öron-, näs- och strupsjukdomar hos barn och unga, diagnostik av svindel samt strukturella avvikelser i huvud- och halsregionen.

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)