Specialister

Tarja Wäre Audionom

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska

Tjänster:
Jag har gjort en lång och mångsidig karriär som audionom, 20 år på centralsjukhus och 20 år inom den privata hörselvården.

Hörselundersökningar görs för patienter i alla åldrar, ända sedan tre- och fyraåringar. Undersökningarna som utförs med hörlurar förutsätter att patienten på något sätt svarar, trycker på knappen, lyfter handen eller ger ett muntligt svar. Hörseln undersöks med pipljud eller ord (svenska, finska).

Undersökningstillfället görs till en lugn upplevelse genom att reservera tillräckligt med tid för det.

Vi gör följande undersökningar:

 • DFF00 tonaudiometri
  • en grundundersökning om man har eller misstänker att man har nedsatt hörsel, samt om man har svindel eller tinnitus. Det kan vara fråga om plötslig hörselnedsättning på ena eller båda öronen, svårigheter att höra normalt tal, TV:ns ljud, telefonen ljud, eller att man har svårt att uppfatta tal i utrymmen med andra störande ljud eller buller.
 • DFF15 talaudiomeri
  • används om man har svårt att höra tal på avstånd eller om bakgrundljud och buller gör det svårt att uppfatta tal, också om man tycker att andra talar otydligt eller man har svårt att förstå när talaren använder mask.
 • DFF20 barnaudiometri
  • används för barn från 3-4 års ålder
 • DFF30 obehagsnivå
  • undersökningen används om man är känslig för ljud eller hårda ljud orsakar smärta
 • DFF80 tinnitusanalys
  • mäter det ringande ljudet. Tinnitus går att underlätta!

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)