Specialister

Tarja Puumala Specialläkare inom neurologi, medicine doktor

Språkkunskaper
finska, engelska, svenska

Tjänster:
Allmänneurologi, jag gör intyg för t.ex. körkort, ger botulinumtoxininjektioner till vård av migrän och dystoni. Körförmågs-, arbets- samt rehabiliteringsbedömningar. Till mottagningen lönar det sig att ta med alla kopior av sjukberättelserna, tidigare röntgen utlåtande samt bilder och KNF-undersökningsresultat ifall dessa gjorts.
Nedre åldersgränsen för att komma på min mottagning är 16 år.

Jag sköter inte diagnostisering eller vård av ADHD/ADD eller kronisk trötthetssyndrom(CFS)

Presentation:
Jag blev examinerad specialistläkare inom neurologi från Helsingfors universitet 2007. Denna dag fungerar jag både som specialistläkare i HYKS Mejlans sjukhus samt som privatläkare. Jag är väl orienterad inom olika neurologiska områdens diagnostik och vård såsom: huvudvärk, epilepsi, cerebrala cirkulationsstörningar och rörelsestörningar. Jag är intresserad neurodegenerativa sjukdom såsom; Parkinsons och minnessjukdomar. Till mitt specialintresse hörs svårbehandlad epilepsi. Jag strävar efter att sköta om mina patienter som en helhet och upprätthåller min yrkesförmåga genom att delta regelbundet i neurologiska skolningar både inrikes och utrikes.

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)