Specialister

Susanna Langhoff Specialistläkare inom allmänmedicin

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska och danska

Tjänster
Allmänläkarens och arbetshälsovårdskunders mottagning. Jag tar gärna hand om folksjukdomar och mentala problem. Jag gör också allmänmedicinska intyg.

Presentation
Jag är hemma från Borgå, mor till fyra barn och till min utbildning är jag specialistläkare inom allmänmedicin. Jag har lång erfarenhet från jobbet som hälsocentralsläkare och jobbar också huvudsakligen i Borgå hälsocentral. Där har jag mest hand om diabetiker och patienter med multipla sjukdomar. Inom privata sidan har jag jobbat ungefär fem år. Åt mig är det viktigaste inom vårdarbetet att ha ett arbetssätt som är helhetsomfattande och patientcentrerat.