Specialister

Satu Klockars ML, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska

Tjänster:
Jag tar emot kvinnor i alla åldrar för undersökning och behandling av allmängynekologiska problem.

Första gynekologiska undersökningen, preventiv, problem med övergånsåldern, rutinmässiga gynekologiska undersökning, undersökning i början av graviditeten och uppföljning av graviditeten, insättning eller borttagning av preventivkapslar och-spiraler samt PAPA-provtagning och eventuella provbitstagningar från livmoderslemhinnan, underlivet eller huden sköts på mottagningen.
Jag gör ej fostrets morfologiska ultraljudsundersökningar eller provtagningar i samband med graviditeten.

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)