Specialister

Pekka Hämmäinen Thorax och kärlkirurgen

Utbildning

Specialistläkare inom thorax-och blodkärlskirurgi, doktorsexamen inom medicin ock kirurgi.

Helsingfors universitets kirurgdocent

Doktorsavhandling gällande lungtransplantationer som vård av lungsjukdomar i slutskedet

Tjänster

Bedömning av åderbråcksbesvär, intravenösa skum- och kateterbehandlingar samt operationer

Småkirurgiska ingrepp

Mitt specialområde är hjärt-lung-och blodkärlskirurgi. Du kan komma till min mottagning för en konsultation eller för att få en andra åsikt.

Till mitt specialkunnande hörs också:

  • Pulmonell hypertoni och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertoni
  • Slutskedets lungsjukdomar, vilka kan eventuellt behandlas med transplantation