Specialister

Päivi Hartikainen Psykolog, psykoterapeut, arbetshandledare

Språkkunskaper
finska och engelska

Tjänster:

  • Vuxna, över 18 år
  • Arbetsplatspsykologstjänster
  • Konsulteringar
  • Stödsamtal
  • Korttidspsykoterapi (10–20 gånger)

Presentation:
Jag har fungerat som psykolog sedan år 2006. Blev färdig kognitivanalytisk psykoterapeut år 2013. Har också kompetens inom arbetshandledning (StoRy).

Mitt arbetssätt är empatiskt, forskande och aktivt.

Mottagning i Borgå Torg verksamhetsställe (Fredsgatan 29)