Specialister

Mikko Björkman Allmänläkare, medicine doktor

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska

Tjänster:

  • Jag vårdar patienter i alla åldrar och jag är särskild förtrogen med helhetsvård för äldre.
  • Årskontroller av folksjukdomar, såsom högt blodtryck, diabetes och astma.
  • Akuta symtom och sjukdomar
  • Vanliga läkarintyg, till exempel körkortsintyg och T-intyg.
  • Ingrepp, till exempel nevusborttagning eller borttagning av andra hudförändringar, nagelingrepp, ledinjektioner etc.

Presentation:
Jag är en Borgåbo läkare som är intresserad av människor och välvilligt nyfiken. Jag är bevandrad i helhetsvård för äldre och tidigare har jag forskat bl.a. i multimedicinering, näring, vitaminer och muskelstyrka hos äldre. Även körkortsärenden har blivit välbekanta. Dessutom har jag över 10 års erfarenhet av jour inom primärvården.

OBS! Mottagningens längd är minst 30 min, men om du har flera ärenden eller behöver följeslagare, så rekommenderar jag att du reserverar dubbeltid, dvs 60min. Ta med din medicinlista, och även en lista på receptfria mediciner, vitaminer och naturpreparat som du använder. Det är också bra att ta med  dina senaste  laboratorieprovsvar och blodtrycksmätningresultat.

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)