Specialister

Mikael Åkerback Ortoped

Språkkunskaper: finska (modersmål), engelska, svenska.

Jag har mångsidigt hand om både akuta och långvarigare stöd-och rörelseorganens skador. Allt från akuta skador, belastningsskador samt akuta skadors eftervård. Till mitt specialkunnande hörs vristens och fotens områdets skador. Jag har också arbetat på HUCS vrist-och fotortopedins enhet sedan 2018.

Mottagning i Borgå Torgs verksamhetsställe (Fredsgatan 29)