Specialister

Michaela Gräsbeck Läkare, specialiserad inom pediatrik

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska

Introduktion:
Jag är en barnläkare från Borgå med över 20 års erfarenhet på branschen.  Huvudsakligen fungerar jag som avdelningsöverläkare i Kymmenedalens centralsjukhus. Jag har bred erfarenhet att ta hand om barn och unga i alla åldrar. I mitt huvudsakliga jobb sköter jag om akut sjuka nyfödda och äldre barn. Till min mottagning är man välkommen med både små och större problem. De vanligaste problemen såsom infektioner, feber, öronvärk, magont, hudutslag, andningssvårigheter och långvarig hosta sköt på min mottagning och tillsammans planerar vi fortsättningsvården. Jag tar i beaktande familjens helhetssituation och sköter gärna också om utmanande sjukdomar. Alla ålders barn med sin familj är välkomna till min mottagning. Med barnens kirurgiska problem, olycksfall och idrottsskador ber jag er vända till en kirurg.

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)