Specialister

Matti Jaakkola Psykolog

Språkkunskaper
finska och engelska

Tjänster:

  • Arbetshälsovårdspsykolog tjänster
  • Konsultationer
  • Idrottspsykolog tjänster
  • Stödsamtal

Introduktion: Jag är en medelålders familjefar från Borgå och en erfaren arbetspsykolog. I arbetslivet har jag fungerat som både team-medlem och förman samt jobbat utomlands. Jag har stark erfarenhet både inom att jobba med den enskilda individen samt jobb inom arbetsgemenskapen och att coacha förmän. Jag jobbar utifrån en resursdynamisk, omfattande och människonära vinkel. Jag strävar efter att hjälpa kunden att själv hitta lösningen till sin situation. Mitt arbetssätt är lyssnande, praktiskt och aktivt. Jag är dessutom en certifierad idrottspsykolog och jobbar inom många olika idrottsgrenar. Idrottare och deras team är välkomna till min mottagning.

 

Mottagning i Borgå Torg verksamhetsställe (Fredsgatan 29)