Specialister

Marja-Leena Peltola Allmänläkare och specialistläkare i företagshälsovård

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska

Tjänster:
Företagshälsovård och företagshälsovårdsinriktad allmänmedicin för de vuxna
(inte gynekologi, inte barn under 7 år)

Presentation:
Jag är intresserad av sambandet mellan levnadsvanor, omgivning och arvsmassa. Jag strävar efter ett brett perspektiv genom att beakta välbefinnandets olika dimensioner. I synnerhet ligger förebyggandet och behandlingen av folksjukdomar, såsom metabolt syndrom, mig varmt om hjärtat.

Jag erbjuder även möjligheten för en extra lång konsultation (90 min). Det här alternativet kan lämpa sig för dig, om

  • Du behöver en övergripande bedömning angående arbetsförmåga eller rehabilitering.
  • Du lider av problem som orsakas av stress, sömnlöshet eller en överlastande arbets- eller livssituation.
  • Du behöver stöd med behandlingen av metabolt syndrom.
  • Du känner att dina problem inte har behandlats ingående inom ramen för en vanlig mottagning.

Priset på en konsultation är 180 €. De långa mottagningstiderna kan inte bokas på nätet, så var god och ta kontakt med vår telefontjänst 0201441511 och låt oss söka en lämplig tidpunkt för en diskussion utan brådska.

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)