Specialister

Marie Sund Psykolog

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska

Tjänster:

  • stödsamtal för vuxna, ungdomar och barn
  • psykologiska undersökningar för småbarn, barn i skolåldern och unga gällande utvecklingsnivå, inlärningsfärdigheter och socio-emotionell utveckling
  • psykologiska undersökningar av kognitiva färdigheter samt läs- och skrivsvårigheter för vuxna
  • samtalsstöd i frågor gällande föräldraskap och familjerelationer
  • konsultation, utbildning och handledning
  • psykoanalys och psykoterapi (förfrågningar via e-post marie.i.sund@utu.fi)

Presentation:
Jag är legitimerad psykolog och specialpsykolog i barn- och ungdomspsykologi. Jag har även avlagt en magisterexamen i språkvetenskap. Jag specialiserar mig för närvarande till psykoanalytiker-psykoterapeut och psykoterapeututbildare (Finlands psykoanalytiska förening, IPA). Jag har arbetat som psykolog inom barnrådgivning, elevvård, familjerådgivning och specialsjukvård. Jag träffar gärna såväl vuxna som barn och ungdomar.

 

Mottagning i Borgå Torg verksamhetsställe (Fredsgatan 29)