Specialister

Mari Markkanen-Leppänen Medicine doktor, öron-, näs- och halsspecialist, specialkompetens inom huvud- och halskirurgi.

Språkkunskaper: finska, svenska, engelska

Tjänster: Alla ålders patienter är välkomna! Vi utreder dina besvär tillsammans. Jag gör ingrepp inom min specialitet under bedövning/anestesi.

Presentation: Jag har ända sedan millennieskiftet fungerat som special läkare i HYKS öronklinik och gör det fortfarande. Samtidigt har jag hållit privat mottagning i Borgå. Huvud och halsområdets tumörer, både god- och elakartade, hörs till mina specialkunskaper samt sväljningssvårigheter och ljudstörningar. Har en brinnande passion för operasång.