Specialister

Jonatan Törnqvist Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språkkunskaper
finska, svenska, engelska

Presentation:
Till min specialkompetens hörs ryggbesvär, skador och sjukdomar i vristen och hela foten, belastnings-och idrottsskador samt andra olycksfall. Jag sköter också om bl.a. handleds-, armbågs-, axel-, knä-, och höftpatienter.

Jag fungerar som ansvarig läkare i HJK organisationen för HJK Klubb04.

Till min mottagning är alla välkomna oberoende ålder och idrottsbakgrund. Dina besvär tas hand om med beaktning av dina individuella behov.