Specialister

John Sandström Allmänläkare

Språkkunskaper
Svenska (modersmål), finska, engelska. På hjälplig nivå franska och spanska.

Tjänster:

  • Sköter i huvudsak om vuxna patienter (>16 år)
  • Tar hand om patienten som en helhet och har förståelse för olika sjukdomars samverkan
  • Undersökning av besvär som ger oförklarliga symptom såsom bröst-, magsmärta, andnöd, blodtryckssjukdom, långvarig feber, oförklarlig viktnedgång och illamående, misstanke om hormonell sjukdom, symptom i övre buken och tarmarna, försämring av allmäntillståndet, svaghet, onormal trötthet, ledbesvär, ospecificerad anemi.
  • Förebyggande av sjukdomar och uppläggandet av personliga mål tillsammans med patienten
  • Led- och slemsäcksinjektioner (kortison)
  • Småingrepp (borttagning av födelsemärken, tömning av abscesser)
  • Undersökning av hudens maligna förändringar

Presentation:
I Borgå bosatt läkare specialiserande inom internmedicin. Släktrötterna på Emsalö, var jag även spenderar somrarna. Jag är samvetsgrann och strävar efter att hålla mig a jour om utvecklingen inom den medicinska forskningen och tillämpar de nyaste förskningsresultaten. För tillfället är min huvudsyssla i Helsingfors Mejlans sjukhus där jag utför universitetsskedet av de inremedicinska studierna. Som blivande specialläkare inom inremedicin behärskar jag diagnostik och vård av inremedicinska sjukdomar, samt har förståelse för olika sjukdomars samverkan på människans hälsa. Jag är också bekant med olika medicineringars kompatibilitet och dess biverkningar.

Huvudsakligen har jag jobbat hela min karriär i Borgå. Jag började på Näse hälsocentral som allmänläkare och efter det slutförde jag internmedicinska grundutbildningen vid Borgå sjukhus som specialiserande inom internmedicin. På så vis är jag mycket bekant med Östnylands hälso- och sjukvårdstjänster.

Inom internmedicin specialiserar man sig på allt från hjärtsjukdomar(kardiologi), endokrinologi, gastroenterologi, infektionssjukdomar, klinisk hematologi, nefrologi till reumatologi.

Inom internmedicin betonas människan som helhet och symptomen som ibland kan vara komplicerade härstammar ofta från flertalet inre organ. Jag utreder symptomen tillsammans med patienten och gör ändamålsenliga undersökningar för att på så vis närma mig problemets kärna.

Vänligen kom ihåg att ta med en ikraftvarande medicinlista på dina aktuella mediciner och möjliga naturläkemedel när du kommer till min mottagning.

Observera att jag inte förnyar körkort.