Specialister

Johan Hedström Docent, specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska

Tjänster:
Öron-, näs- och strupsjukdomar hos vuxna och barn, undersökning och behandling av nästäppa och snarkning, behandling av upprepade och långdragna öroninflammationer, gomtonsilloperationer, rörinsättningar i öronen. Bedömning och påbörjande av hyposensibilisering.

Presentation:
Jag har genomgått specialistutbildningen på HUS Öronklinik, varefter jag har arbetat som öronläkare i Jorvs sjukhus i Esbo och i Borgå sjukhus. Jag har också arbetat som lärare på HUS Öronklinik. Alltsedan år 2001 har jag varit verksam inom privat hälsovård i huvudstadsregionen på läkarcentraler för både barn och vuxna.

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)