Specialister

Jere Reijula Lungläkare, lungsjukdomar och allergologi

Språkkunskaper

finska, engelska

Tjänster:

Alla slags frågor och sjukdomar gällande lungor och allergologi är välkomna till min mottagning. Till mitt specialkunnande hör allmänna lungproblem som t.ex. utdragen hosta eller upprepade bronkiter, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och dess utredning, andnöd och sömnapné. Dessutom sköter jag gärna problem förknippade med allergier, och hyposensibilisering. Jag sköter också patienter som lider av sarkoidos och andra lungparenkymsjukdomar.

Presentation:

Jag har doktorerat gällande tobaksrökning och jag forskar bl.a. i Covid19-infektion, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

På vardagar jobbar jag vid Borgå sjukhus. Därför håller jag endast kvällsmottagningar på Läkarcentralen Fenix.

Min starkaste expertis ligger på patienter äldre än 15 år. Jag har också fungerat som allmänläkare och inom inre medicin, varför också frågor berörande andra saker än lungor är välkomna.

 

Mottagning i Borgå verksamhetsställe (Biskopsgatan 22)