Specialister

Harri Selänne specialist inom idrottsmedicin samt allmänmedicin.

Tar emot i Börgå och Helsingfors

Presentation:

Harri håller mottagning i Helsingfors och Borgå Fenix och är med i Finlands olympiska kommittés läkarteam. Han har fungerat som ansvarsläkare för Finska Judoförbundet och Finlands simförbunds idrottare. Han fungerar ännu i denna dag som egenläkare för många topp-idrottare.

Harri Selänne har publicerat över 50 vetenskapsartiklar och många kongressabstrakter samt folkliga publikationer inom idrottsmedicin. Hans intresse som både forskare och privatläkare är inom idrottsskador, deras förebyggande och vård, idrottarens överbelastning och utmattning.