Specialister

Elina Sirnelä-Rif Ungdomspsykiatri

Språkkunskaper
finska

Tjänster:

Jag tar emot 16-25 åringar. Innan du kommer till min mottagning är det bra att ta kopior från tidigare undesökningar, så som psykologens, skolläkarens, eller barnneurologens utlåtanden, och även rådgivningens tillväxt- och utvecklingsuppgifter.

Observera;

  • jag förnyar ej CNS(triangel mediciner), resept som är utskivna av andra läkare, skriver ej ut lugnande mediciner
  • jag sköter inte ensam kunder med olika autism variationer, enligt mig behövs det till det en multiprofessionell arbetsgrupp
  • jag sköter inte ensam kunder med ätstörningar, enligt mig behövs det till det en multiprofessionell arbetsgrupp
  • med drogproblem ber jag er vända till annan expert

Underåriga barn träffar jag alltid med förmyndaren.

Gör video- samt närmottagningar

 

Mottagning i Borgå Torg verksamhetsställe (Fredsgatan 29)