Specialister

Cathlene Andersson Företagsfysioterapeut

Språkkunskaper
finska, svenska, engelska

Tjänster:
Jag tar emot kunder som har arbetsplatshälsovård i läkarcentralen. Huvudsakligen jobbar jag med förebyggande verksamhet, råd och vägledning samt undersökning och ställningstagande av arbets- och funktionsförmåga. Sådant som hörs under Kela 1 t.ex. arbetsplatsbesök gällande arbetsergonomin och arbetstagarnas användning av kroppen hör också till mina tjänster.

Presentation:
I mitt arbetsliv har jag i Östra Nyland bekantat mig med många olika yrkesgrupper och arbetsplatser. Jag anser att människans arbetsliv och fritid skall ses igenom som en helhet var sinne och fysik fungerar tillsammans. Varje individ skall få vara en viktig del av ett fungerande arbetsgemenskap.

Vid sidan av jobbet som företagsfysioterapeut drar jag gymnastik för både individer och grupper, aerobisk träning och kroppsvård.