Specialister

Adam Alexandersson Barnläkare

Specialist på barns blod och cancersjukdomar

Språkkunskaper
svenska, finska, engelska, danska, norska

Tjänster:
Jag tar hand om spädbarn, barn och unga i åldrarna 0-18 år.Mitt mål är alltid att hitta en hållbar lösning för behandling av ett barns sjukdom och/eller ett problem relaterat till hens hälsa.

Presentation:
Jag är från Sverige, men jag har bott permanent i Finland sedan 2011. Jag har arbetat som barnläkare på olika sjukhus i Nyland (Uusi lastensairaala, Jorvi, Hyvinkää, Borgå) och i Kotka. Mitt arbetsmål är ett friskt och symtomfritt barn!