Företagshälsovård

Avtal om företagshälsovård ingås med beaktande av kundföretagens behov och önskningar. I Fenix har vi olika servicepaket att erbjuda enligt företagens behov. Så kan vi erbjuda varje företag en servicehelhet som är mest ändamålsenlig ur företagsverksamhetens och personalens synvinkel.

Vår företagshälsovård består av ett eget tvärprofessionellt team för varje företag. Teamet består av företagshälsovårdsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut och företagshälsopsykolog. Läkarcentral Fenix omfattande urval av specialistläkare möjliggör smidiga och snabba specialistkonsultationer i företagshälsovården.

Vår företagshälsovård erbjuder kunderna högklassiga och övergripande tjänster. I vår verksamhet följer vi god företagshälsovårdspraxis.

Begär ett anbud

För att kunna kalkylera ett anbud behöver vi företagets FO-nummer, företagssätets adress samt personalantalet.

 

Vårt team i företagshälsovården består av:

Marja-Leena Peltola, specialistläkare i företagshälsovård

Joonas Tynkkynen, företagshälsovårdsläkare

Pirjo Nurkkala, företagshälsovårdare

Lotten Nyström, företagshälsovårdare

Heidi Niemi, företagsfysioterapeut

Cathlene Andersson, företagsfysioterapeut

Charlotta Suokas, företagshälsovårdspsykolog