Företaget

Fenix vision och strategi

I Läkarcentral Fenix vill vi ge helhetsvård åt dig och din familj genom livet. Vår vision är att vara Östra Nylands ledande hälsotjänstföretag som förmår besvara kundernas behov på ett mångsidigt och smidigt sätt.

I vårt företags inledande stadium betonas arbetstrivseln och utveckling av kundprocesserna i vår strategi. Även digitala tjänster är en viktig del av vår och hela samhällets framtid.

Kundlöfte och värderingar

”Smidig och kundorienterad service”

Tvåspråkighet

I Borgå är nästan 30 % av befolkningen svenskspråkiga, och därför är det naturligt för oss att erbjuda ett omfattande urval tjänster även på svenska.

Ett lokalt företag

Företag och människor förlitar sig nuförtiden på det lokala samhällets livskraft, och vi vill vara en genuint lokal aktör som förstår både företags- och privatkundernas behov. Välkända lokala läkare samt andra anställda är vårt företags ansikte utåt.

Inhemskhet

Verksamheten i vår bransch är för koncentrerad. Vi vill ändra riktning och bära samhälleligt ansvar genom att betona inhemskheten. Vårt företag är 100 % finländskt.

Tillgänglighet

Som en liten aktör anser vi att tillgängligheten utgör vår viktigaste konkurrensfördel. Vi satsar på kundtjänst och personalresurser för att våra kunder kan få tag i oss så enkelt som möjligt.

Samhällsansvar

Ett ansvarsfullt företag bär ansvaret för företagsverksamhetens effekter på sina intressentgrupper och hela samhället. Till Läkarcentral Fenix ansvarsfulla affärsverksamhet hör respekt för de mänskliga rättigheterna, miljökonsekvensbedömning, företagsverksamhetens öppenhet och rapportering.

Ett väsentligt problem angående samhällsansvaret är skattesmitning, genom vilken företag försöker förminska eller rentav undandra skattebetalning genom att utnyttja kryphål i lagstiftningen. För oss är det en stor ära att betala skatt i Finland och med stolthet betalar vi varje skatteeuro till fosterlandet.

Mera information kommer senare