Erikoisklinikat

Sporttiklinikka

Urheilijan kehittymisen ja menestymisen edellytys on, että terveys on kunnossa. Valitettavasti vammat ja sairastumiset ovat osa urheilijan elämää ja niiden asianmukainen hoito sekä ennaltaehkäisy on tärkeää urakehityksen kannalta.

Lääkärikeskus Fenixin Sporttiklinikalla hoidetaan erilaisia urheilu- ja liikuntavammoja, tapaturmia ja fyysiseen rasitukseen liittyviä ongelmia.
Sporttiklinikan tiimissä työskentelee urheiluvammojen hoitoon perehtyneitä ortopedejä, erikoistuva urheilulääkäri, fysioterapeutteja sekä urheilun fyysiseen ja psyykkiseen puoleen perehtynyt naprapaatti. Aina välillä vamma voi myös vaatia kirurgista hoitoa ja Fenix leikkausyksikön leikkaustiimi Helsingissä on tiiviisti mukana sporttiklinikan toiminnassa.

Sporttiklinikka tarjoaa urheilijan lisenssitarkastuksien lisäksi myös yksilöllisiä terveystarkastuksia urheilijoille.

Urheilijan terveystarkastuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä liikuntavammoja ja löytää mahdollisia piileviä sairauksia, mitkä voisivat olla esteenä lupaavalle urheilu-uralle. Terveystarkastus soveltuu kaiken tasoisille liikkujille työkaluna kohti yksilöllisempää ja terveellisempää harjoittelua.
Tutustu Urheilijan terveystarkastukseen tästä:

(ENNALTAEHKÄISEVÄ)
Urheilijan perusmuotoinen terveystarkastus

Terveystarkastuksen sisältö:

1. Esitietokaavake
Esitietokaavakkeen avulla kartoitetaan urheilijan yleistä terveydentilaa, mahdolliset sukuriskit, aiemmat sairaudet, unta ja ravitsemusta. Täytäthän esitietokaavakkeen huolellisesti ennen terveystarkastusta linkki: esitietokaavake (pdf)
2. Laboratoriotutkimukset
Laboratoriotutkimukset tehdään ennen terveystarkastukseen tuloa. Tutkimukset sisältävät perusverenkuvan ja sydänfilmin. Ennen laboratoriotutkimuksia ei tarvitse olla ravinnotta.
3. Lääkärin tarkastus
Lääkärintarkastuksessa käydään läpi esitietokaavake, laboratoriokokeiden tulokset ja tutkitaan urheilijan terveydentila ja toimintakyky. Vastaanotolla arvioidaan sydämen ja keuhkojen toimintaa, tutkitaan nivelten liikeratoja sekä raajojen linjauksia. Tärkeää on tunnistaa mahdolliset virheasennot ja lihastasapainon ongelmat.
Vastaanoton jälkeen urheilijalle lähetetään kotiin kirjallinen yhteenveto terveystarkastuksesta. Yhteenvedossa on käyty läpi ongelmakohdat ja mahdolliset jatkotoimenpiteet kohti yksilöllisempää harjoittelua. Tarkastuksen yhteydessä urheilija saa myös toki suullista palautetta.
Laajennettu urheilijan terveystarkastus:
Laajennettu terveystarkastus sisältää perusmuotoisen terveystarkastuksen lisäksi laajemmin laboratoriokokeita (verenkuva, d-vitamiini, ferritiini, kilpirauhasen toimintakokeet) sekä first beat -analyysin.
Mikäli sinulla on pitkäkestoinen väsymys tai yleinen heikentynyt kunto, pitkittyneen infektion oireet tai astmatyylistä oireilua, niin varaa ensiksi aika urheilulääkärille, minkä jälkeen sinulle räätälöidään yksilöllisen arvion mukaiset jatkoselvittelyt.
Kuntoilijan terveystarkastus soveltuu yli 40-vuotiaille aktiivisille kuntoilijoille. Siihen sisältyy esitietokaavake, sydänfilmi, laboratoriokokeet (verenkuva, natrium, kalium, munuaisarvo, herkkä tulehdusarvo, kilpirauhasen toimintakokeet, D-vitamiini, ferritiini, maksa-arvot alat ja afos) sekä lääkärintarkastus. Varaa aika kuntoilijan terveystarkastukseen tästä.
Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisesti terve urheilija kilpaurheilijasta kuntoilijaan!

Toimintakykytestit:
Teemme räätälöityjä toimintakykytestejä liikkujille, aktiiviurheilijoille ja urheiluseuroille. Lisätietoa toimintakykytesteistä antavat Sporttiklinikan fysioterapeutit.

Firstbeat hyvinvointianalyysi
Firstbeat hyvinvointianalyysi mittaa urheilijan palautumista.

Lue lisää Firstbeat hyvinvointianalyysistä tästä.

Sporttiklinikan palvelut:

 • Urheilijan terveystarkastukset (lisenssitarkastukset ja yksilölliset terveystarkastukset)
 • Fysioterapia, ravitsemusneuvonta, naprapatia ja kuntoutus
 • Leikkaushoitoa vaativat tapaturmat ja vammat yhteistyössä Bulevardin Klinikan kanssa
 • Auttaa Firstbeat hyvinvointianalyysin teossa ja tulkinnassa

Minkä takia tämä on urheilijalle hyvä?
Ennaltaehkäisevän hoidon tukena voi tarvittaessa käyttää hyvinvointianalyysia, joka mittaa sykevaihteluväliä. Firstbeat hyvinvointianalyysi analysoi palautumisen määrää, arvioi unen laatua sekä riittävyyttä. Analyysissa saa myös informaatiota liikunnan harjoitusvasteista. First beat analyysia käytetään useissa huippuseuroissa ympäri maailmaa!

Footbalance Medical pohjallisien teossa ja jalan fysioterapiassa

Lue lisää Footbalance Medical pohjallisista tästä.

Footbalance Medical pohjalliset.
Jalat toimivat koko kehon tukipilareina. Monet lihas- ja nivelkivut jalkaterässä, nilkassa, polvissa, lonkissa ja selässä voivat johtua jalkojen väärästä linjauksesta. Footbalance Medical pohjalliset antavat luonnollista tukea jaloille ja kehon linjauksille, parantavat suorituskykyä ja kohentavat jalkojen terveyttä. Fysioterapeutin tekemän jalka- analyysin perusteella urheilija saa tiedon mahdollisista alaraajojen ongelmista ja pohjalliset voidaan muotoilla urheilijan jalan tarpeen mukaan mahdollisimman hyvin sopiviksi.

Ajanvaraus ja lisätiedot
Ajanvaraus puhelimitse 0400 808 140.

Sporttiklinikan tiimiin kuuluvat:

Iiro Välimäki, yleislääkäri, lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteeseen erikoistuva

Carl Lybäck
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, American College of Sports Medicine cert. 2016

Christer Lybäck
LT, kirurgi, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri.

Carola Krook
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri.

Heidi Niemi
fysioterapeutti

Jani Räsänen
fysioterapeutti

Sini-Marja Heikkinen
naprapaatti

Evy Peltola
ravitsemusasiantuntija

Allergia –ja astmaklinikka

Astman ja keuhkoahtaumataudin tunnistaminen on tärkeää. Oikealla ja varhaisella hoidolla voidaan vaikuttaa oireiden voimakkuuteen ja edistää keuhkojen normaalia toimintaa. Allergiset sairaudet tai astma ovat monelle arkipäivää. Allergia ja astmaklinikan tavoite on helpottaa allergia- ja astmapotilaiden arkielämää.

Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus jonka tavallisia oireita ovat mm. yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Oireet ovat vaihtelevia ja voivat esiintyä jaksoittain astmakohtauksina.

Keuhkoahtaumataudin (COPD) aiheuttaja on usein tupakka ja sairaus etenee hitaasti. Oireita ovat rasitushengenahdistus, yskä ja limannousu sekä hengityksen vinkuna.

Astmahoitajan vastaanotolle sinut voi ohjata lääkäri. Voit myös tulla astmahoitajan vastaanotolle ilman lähetettä missä tahansa vaiheessa sairauttasi kun haluat neuvontaa ja ohjausta. Lääkemääräykset ja reseptin uusimiset vain lääkärin kautta.

Lapsen astmaoireet

Allergiat ja astma ovat hyvin yleisiä lapsilla.

Jos lapsella esiintyy hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia, on syytä pitää mielessä astman mahdollisuus. Fyysisessä rasituksessa ja erityisesti heti sen jälkeen ilmenevä yskä ja hengitysvaikeudet viittaavat vahvasti astmaan.

Pitkittynyt yskä saattaa myös olla alkavan astman oire. Tavallisin lapsen astmatyyppi on ns. infektioastma jonka ennuste on hyvä. Astman riskitekijät ovat lähisukulaisten astma sekä lapsen atooppinen ihottuma ja ruoka-aine-allergia.

Keuhkojen toimintatutkimuksilla keskeinen rooli astman toteamisessa

Keuhkojen toimintatutkimusten avulla tutkitaan keuhkoputkien vaihtelevaa ahtaumaa joka on tyypillinen piirre astmassa.

Kouluikäisten ja aikuisten astman selvittämiseen soveltuu perinteinen menetelmä, spirometriatutkimus, jossa on keskeistä, että potilas pystyy tekemään riittävän voimakkaita hengitysliikkeitä. Tutkimus suoritetaan puhaltamalla laitteeseen joka rekisteröi keuhkojen hengitystilavuuksia ja puhallusvoimaa. Tutkimukseen yhteydessä annetaan yleensä myös keuhkoputkia laajentavaa lääkettä ja katsotaan miten paljon lääke vaikuttaa.

Pienempien lasten astman tutkimiseen soveltuu oskillometriatutkimus. Oskillometria sopii erinomaisesti alle kouluikäisille lapsille (noin 2 ikävuodesta alkaen). Oskillometriamittaukset tapahtuvat rauhallisen lepohengityksen aikana jolloin se antaa arvokasta tietoa pienen potilaan hengitysteiden tilasta. Myös tällä tutkimusmenetelmällä voidaan tutkia keuhkoputkia laajentavan lääkkeen vaikutusta.

Kun haluamme selvittää onko lapsen keuhkojen toiminnassa poikkeavuuksia ja hyötyisikö hän astmahoidosta, voidaan spirometriaan tai oskillometriaan liittää juoksurasituskoe.

Spirometria ja oskillometria ovat täysin kivuttomia tutkimuksia ja soveltuvat paitsi diagnostiikkaan myös astmatilanteen seurantaan lääkehoidon aikana ja hoidon lopettamisen jälkeen.

Allergiaoireet

Allergiaoireiden syyn selvittäminen on tärkeää, varsinkin jos oireet ovat voimakkaita. Kaikkien allergisten sairauksien hoidossa tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman vähäoireinen, tasapainoinen ja hyvä elämä. Kouluikäisillä ja aikuisilla eläin- ja siitepölyallergiat ovat yleisiä ja ne voivat merkittävästi huonontaa elämänlaatua ja heikentää toimintakykyä. Pienillä lapsilla elämää rajoittavaa ruoka-allergiaa tai vaikea-asteista atooppista ihottumaa esiintyy aikuisiin verrattuna useammin. Lapsella allerginen oireilu vaihtelee myös usein iän mukaan. Allergiaoireita hoidetaan allergeenien välttämisellä, oirelääkkeillä tai siedätyshoidolla.

Siedätyshoito

Siedätyshoito eroaa oirelääkkeistä siten, että se hoitaa syynmukaisesti ja vähentää oireita lisäämällä vastustuskykyä allergeenia vastaan. Siedätyshoito annetaan pistoksina tai tabletteina. Siedätyshoidolla hoidetaan heinän siitepölyallergiaa, lehtipuiden siitepölyallergiaa ja huonepölypunkkiallergiaa.

Allergia –ja astmaklinikan palveluihin kuuluvat allergia- ja astmaselvitykset sekä hoidot:

 • Allergia-ja astmaneuvonta
 • PEF-ohjaus (myös työpaikka-PEF-seurannat)
 • Lääkkeenotto-ohjaus/astmainfo
 • Ihonhoito- ja allergiaohjaukset
 • Allergiatestaus:
  - allergiatestit (pricktestit eli ihopistokokeet) ja IgE-määritykset (verinäyte)
  - altistukset (ruoka-aine- ja lääkeainealtistukset)
 • Keuhkojen toimintakokeet
  - spirometriatutkimukset (perusmittaus, bronkodilataatio ja rasitusspirometria)
  - impulssioskillometriatutkimukset (perusmittaus, bronkodilataatio ja rasitustestit)
 • Siedätyshoidot (pistos- ja tablettisiedätykset)

Allergia- ja astmaklinikan tiimiin kuuluvat:

Maria Myllylä,
allergia- ja astmahoitaja, sairaanhoitaja

Liisa Winter,
lastentautien erikoislääkäri

Jere Reijula,
keuhkosairauksien erikoislääkäri ja allergologi

Johan Hedström,
korva- nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri

Iiro Välimäki,
yleislääkäri

Joonas Tynkkynen,
yleis- ja työterveyslääkäri

Janika Viljala,
sairaanhoitaja

Marina Vuorela,
sairaanhoitaja

Katarina Sällström, sairaanhoitaja

Mielenterveysklinikka

Fenixin mielenterveysklinikalla sinua auttavat psykiatrit psykologit ovat kokeneita ja moni-osaavia ammattilaisia. Olemme harjaantuneet psyykkisten sairauksien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon.
Psykiatrille yleisimpiä ajanvarauksen aiheita:

 • Uupumus ja stressi
 • Mielialahäiriöt
 • Työkyvyn heikkeneminen
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Lääkitystarpeen arviointi ja lääkityksen seuranta

Puoleemme voi kääntyä lievemmissäkin psyykkisissä ongelmissa ja elämän kriiseissä. Voimme tarjota myös kuntoutus- ja työkyvynarviointeja sekä työnohjausta.

Pauliina Piiroinen
psykiatria

Charlotta Suokas
psykologi, psykoterapeutti

Jussi Toikka
psykiatrian erikoislääkäri

Marie Sund
psykologi

Diabetesklinikka

Fenixin diabetesklinikka on tarkoitettu kaikille joilla on todettu 2-tyypin diabetes, diabeteksen oireita tai riskitekijöitä diabeteksen sairastumiseen.

Diabetes on vakava sairaus, jonka kanssa voi oppia elämään. Pienilläkin elämäntapamuutoksilla voi itse tehdä paljon, jotta diabetes ei etene ja johda liitännäissairauksiin.

Diabetesklinikan palvelut:
Lääkäri
Työterveyslääkäri
Diabeteshoitaja
Työterveyshoitaja
Ravitsemusasiantuntija
Laboratoriopalvelut